Troubadeux Antique speelt dansen en liedmelodieën uit de middeleeuwen, renaissance en barok. In de Oude Muziek was het gebruikelijk om een melodie te nemen als thema en daarop te variëren, zoals dat nu nog gebeurt in de jazz. Troubadeux Antique brengt deze speelwijze weer tot leven en varieert lustig op de melodieën van bijvoorbeeld `Greensleeves` of `Het viel eens hemels douwe`, en op dansen als de Pavane en Gaillarde.

Hans van Gelderen: gitaar & Hans Wesseling: luit
gitaar & luit
Hans van Gelderen & Hans Wesseling